Bläddra vidare
Bidra med information om bilden
Beställ en högupplöst kopia av bilden
Gå till förstasidan
Elis och Anna Stenberg
Porträtt
Skogsinspektor Elis Stenberg (1877-1966) med hustrun barnmorskan Anna f. Lindvall (1878-1968).
mitten av 1920-talet
Rutberg, Anna Kalix
Grytnäs
Foto inlämnat av Göran Stenberg. Bildarkivet tar gärna emot kompletterande information om bilden.
Kalix kommun / Bildarkivet
Kalix kommun / Bildarkivet
Påsiktsbild
3368


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.