Bläddra vidare
Bidra med information om bilden
Beställ en högupplöst kopia av bilden
Gå till förstasidan
Sodahusets ångpannor
Fabrik Industri Massabruk
1929
Okänd
Karlsborg
Här eldas dom fiberrester som finns kvar i den tjocka svartluten efter tvättning och ev. indunstning, och som alltså inte kunnat tas reda på. Som en positiv bieffekt erhålls då all den ånga som åtgår vid massabruket. Dessutom får man tillbaka den nödvändiga starkluten. Den är visserligen grön men genom tillsättning av kalk renas den till den vitlut som sedan återanvänds för nästa massakok i kokeriet. Det är det avses med fackuttrycket "lutstock". Se även bild 3242. Bildarkivet tar gärna emot kompletterande information om bilden.
Kalix kommun / Bildarkivet
Kalix kommun / Bildarkivet
Påsiktsbild
3243


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.