Bläddra vidare
Bidra med information om bilden
Beställ en högupplöst kopia av bilden
Gå till förstasidan
Sågverk i Karlsborg
Sågverk Skogsindustri Ångsåg
1880-talet
Ekholm Karl
Karlsborg
Till höger ser man den gamla ångsågen som byggdes år 1866 och den fyra år yngre sågen till vänster. Med tanke på hur nedsliten den gamla sågen till höger ser ut, så bör fotot vara taget någon gång under 1880- eller 1890-talet.
Kalix kommun / Bildarkivet
Kalix kommun / Bildarkivet
Negativ
437


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.