Priser och beställningar

Kopior från bildsamlingen kan beställas både för privat bruk och publicering. Vi levererar dem i första hand som högupplösta kopior via e-post. Bilderna kan även erhållas på CD-skiva eller som papperskopior. 

För att kunna leverera bilden behöver vi veta följande: 

  • beställarens namn 
  • leveransadress 
  • faktureringsadress (om annan än leveransadress) 
  • organisationsnummer (i förekommande fall) 
  • vad bilden ska användas till (beskriv det avsedda användningsområdet så noga du kan) 
  • önskat format och antal kopior (vid beställning av papperskopior) 

Prislista 
Avgift vid beställning av fotografier på fotopapper och annat specialpapper m.m.

Utskrift på specialpapper i A4-format 80 kr/bild
Utskrift på specialpapper i max A5-format 50 kr/bild
Digital högupplöst bild via e-post  80 kr/bild
Bränning på CD-ROM (inkl. skiva)  20 kr i grundavgift + 80 kr/bild

Vid beställning av andra format eller andra fotografier på annat specialpapper mm, kontakta Bildarkivet. Se kontaktuppgifter.

Publiceringsavgift
För bilder som ska publiceras tillkommer en avgift. Samtliga priser rörande publicering avser engångsanvändning samt pris per bild om ej annat anges. Avgiften betalas varje gång en bild publiceras på nytt. Priset inkluderar 25% moms.

Böcker, tidningar, tidskrifter, broschyrer o. dyl.

Upplaga max Mindre bild, halvsida Helsida, dominerande Uppslag, omslag
1 000 625 kr 875 kr 1 250 kr
2 500 875 kr 1 125 kr 1 500 kr
5 000- 1 125 kr 1 375 kr 1 750 kr

Internet, hemsidor o. dyl. 
Första sida: 1 250 kr/bild
Underliggande sidor: 625 kr/bild

Porto tillkommer om bilderna skickas per post.

Gå till förstasidan


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.