Bläddra vidare
Bidra med information om bilden
Beställ en högupplöst kopia av bilden
Gå till förstasidan
Kalix först bro byggs upp
Byggnadsprojekt Projekt
Okänd
1930
Okänd
Kalix
Ute på älven pågår arbetet med fundamenten för den först bron som byggdes över Kalix älv år 1930. Den huggna stenen läggs upp av skickliga stenarbetare. På bild 158 ser man ett fantastiskt skickligt genomfört arbete. Man får betänka att dom fundament som byggdes ute i älven står på ett djup av ca 4 meter. På bilden är det troligtvis någon av ingenjörerna som kontrollerar arbetet. Bildarkivet tar gärna emot komplettterande information om bilden.
Kalix kommun / Bildarkivet
Kalix kommun / Bildarkivet
Påsiktsbild
1985


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.